scroll

Zespół

triangletriangletriangle
Zespół konsultantów

Konsultanci z pasją i inżynierowie zmian, którzy pomogą Twojej firmie sięgnąć znacznie wyżej.

Nasi doradcy

Wykwalifikowani eksperci, nasi mentorzy i przyjaciele, firmy, wspierające nas w wybranych projektach.

Partnerzy biznesowi

Zaufane firmy doradcze, z którymi współpracujemy od lat i dzielimy filozofię wspierania Klientów.

Wojtek Sadowski
Wojtek Sadowski
Partner
 • transformacja firmy
 • efektywność zarządzania
 • mobilizacja do zmian
Więcej
Joanna Baczyńska
Joanna Baczyńska
Starszy Konsultant
 • strategia produktowa
 • modele biznesowe dla nowych przedsięwzięć
Więcej
Jacek Szymański
Jacek Szymański
Starszy Konsultant
 • przywództwo w zmianie
 • trwałe struktury doskonalenia firm
Więcej
Marcin Wróblewski
Marcin Wróblewski
Starszy Analityk
 • zarządzanie projektami
 • analiza i wizualizacja danych
 • optymalizacja procesów
Więcej
Angelika Parol - Król
Angelika Parol - Król
Konsultant
 • zarządzanie projektami, PMO
 • zarządzanie wiedzą
 • zarządzanie procesami
Więcej
Łukasz Sosnowski
Łukasz Sosnowski
Starszy Konsultant
 • efektywność administracji i procesów wsparcia
 • struktura organizacyjna
Więcej
Wojtek Sadowski
Wojtek Sadowski
Partner

transformacja firmy, efektywność zarządzania i mobilizacja do zmian

„Najlepsze dopiero przed nami”

50+

zrealizowane projekty

5

kluczowe umiejętności

4

najważniejsze osiągnięcia

 • reinżynieria struktur i sukcesja  zarządzania w firmach prywatnych
 • fotografie procesów w organizacji i plany poprawy produktywności  dla dużych firm z różnych branż 
 • sonda potencjału do usprawnień i wdrożenie działań optymalizujących procesy oraz podniesienie celów w firmach należących do Skarbu Państwa
 • wizualizacja stanu docelowego, do którego dąży firma

 • rozkładanie skomplikowanych zmian na małe kroki, od których można zacząć.

 • dostrzeganie niewykorzystanego potencjału i błędów strukturalnych

 • angażowanie się we wprowadzane zmiany 

 • stawianie właściwych pytań analitycznych i zarządczych

 • skompletowanie i wdrożenie nowego Zarządu, Rady Nadzorczej oraz rytmu zarządzania firmą
 • stworzenie warunków osiągania wysokich wyników przez pracowników – spójność strategii, celów i systemu motywacyjnego
 • zaprojektowanie szeregu narzędzi analitycznych wspierających zarządzanie
 • znacząca i trwała poprawa jakości oraz efektywności procesów w organizacji

 

Joanna Baczyńska
Joanna Baczyńska
Starszy Konsultant

Strategia produktowa i modele biznesowe dla nowych przedsięwzięć

 

 

30+

zrealizowane projekty

4

kluczowe umiejętności

3

najważniejsze osiągnięcia

 • projekty restrukturyzacyjne i transformacyjne mające na celu wzrost sprzedaży lub obniżenie kosztów
 • interim management mający na celu uporządkowanie procesów biznesowych oraz wdrożenie ról i odpowiedzialności
 • opracowanie modeli do zarządzania ofertą produktową
 • opracowanie systemów motywacyjnych 
 • determinacja w realizacji celów Klienta
 • umiejętność analizy sytuacji i proponowania rozwiązań optymalnych dla Klienta
 • skuteczne angażowanie zasobów Klienta w wypracowywanie rozwiązań
 • opracowywanie i wykorzystywanie narzędzi analitycznych wspierających podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych
 • trwała rentowność w obszarze windykacji dzięki przeprowadzonej restrukturyzacji i transformacji
 • 11,5% wzrostu sprzedaży w wyniku wprowadzonego systemu motywacyjnego
 • projekt typu start-up polegjący na wdrożeniu na polski rynek innowacyjnego modelu biznesowego we współpracy z azjatyckim partnerem

 

Jacek Szymański
Jacek Szymański
Starszy Konsultant

Przywództwo w zmianie, Trwałe struktury doskonalenia firm

“Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz dojść  daleko, idźcie razem.”

75+ 

zrealizowane projektów

5

kluczowe umiejętności

4

największe osiągnięcia

 • wsparcie Zarządu przy wdrożeniu strategii Customer Centricity
 • wdrożenie narzędzi i reinżynieria procesów produkcyjnych, obsługowych, sprzedażowych oraz wsparciowych
 • budowa procesów obsługi likwidacji szkód komunikacyjnych (B2B, B2C)
 • strategiczne wsparcie Działu HR przy programie zmiany Kultury Organizacyjnej
 • tworzenie komfortowych warunków do pracy w zespole dla osób o różnych osobowościach
 • angażowanie wokół identyfikacji wyzwań, zrozumienia ich przyczyn, budowaniu rozwiązań i osiągania celów
 • dobór optymalnych narzędzi do potrzeb i posiadanych umiejętności
 • silne skupienie się na relacji Klient-Dostawca
 • wdrożenie kultury ciągłego doskonalenia w Operacyjnym Centrum Klienta
 • zwiększenie produktywności o 25% (~65 tys spraw) bez dodatkowych inwestycji
 • wdrożeniu pakietu zmian optymalizacyjnych (ponad 166 mln PLN oszczędności w 12 m-cy)
 • przygotowanie Liderów Zmian do samodzielnego prowadzenia programów

 

Marcin Wróblewski
Marcin Wróblewski
Starszy Analityk

Project management, analiza i wizualizacja danych, optymalizacja procesów biznesowych w oparciu o dane

„Po co ma być prosto skoro skomplikowanie też działa…”

35 

zrealizowane projekty

5

kluczowe umiejętności

4

najważniejsze osiągnięcia

 • budowa systemów informacji zarządczej - 

 • wdrożenia rozwiązań informatycznych - repozytoria cyfrowe, obiegi dokumentów, aplikacje bankowe

 • opracowanie narzędzi do zarządzania powierzchnią ekspozycyjną w celu zwiększenia wartości sprzedaży

 • rozwój narzędzi do zarządzania ofertą produktową

 • analiza procesów biznesowych
 • rozpoznanie potrzeb interesariuszy
 • komunikacja w interdyscyplinarnych zespołach
 • otwartość na odmienne stanowiska przy zachowaniu skupienia na nadrzędnym celu
 • przygotowanie właścicieli procesów do zarządzania w oparciu o dane
 • wdrożenie frontendu do systemu bankowego
 • opracowanie zestawu dashboardów procesowych,
 • uproszczenie architektury systemów kontroli dostępu, automatyzacja procesów przydzielania dostępów
 • poprawa marżowości projektów poprzez optymalizację procesu wycen, wdrożenie PMO i procedur zarządzania projektami

 

Angelika Parol - Król
Angelika Parol - Król
Konsultant

Zarządzanie projektami, PMO, zarządzanie wiedzą, zarządzanie procesami

"Motywacja jest tym co pozwala zacząć. Nawyk jest tym co pozwala wytrwać"

12

zrealizowane projekty

5

kluczowe umiejętności

3

najważniejsze osiągnięcia

 • budowa PMO oraz procedur i narzędzi do zarządzania projektami
 • optymalizacja procesów biznesowych i tworzenie piramid procesów
 • wdrożenia procesów upowszechniania wiedzy, wspierających realizację celów organizacji (w tym repozytoria wiedzy)

 • automatyzacja procesów obiegów dokumentacji

 

 

 

 

 

 • zorganizowanie i dbałość o każdy szczegół

 • budowa długofalowych relacji z klientem

 • skuteczne motywowanie i angażowanie członków zespołu w proces zmian

 • upraszczanie zawiłych procesów

 • zapewnianie skutecznej wymiany informacji pomiędzy interesariuszami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • wdrożenie systemu do obiegu dokumentacji dla 9 tys. użytkowników (160 tys. spraw rocznie, 56 tys. faktur)
 • wdrożenie systemów informatycznych do skomplikowanej kalkulacji przychodów
 • budowa PMO, gotowego do obsługi programu składającego się z 19 projektów restrukturyzacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łukasz Sosnowski
Łukasz Sosnowski
Starszy Konsultant

Struktura, efektywność administracji i procesów wsparcia

Sprawiam, że sprawy idą do przodu

6

zrealizowane projekty

4

kluczowe umiejętności

3

najważniejsze osiągnięcia

 • projekty poprawy efektywności administracji wewnętrznej

 • opracowanie strategii dla sieci sprzedaży oraz zwiększenie efektywności kosztowej i przychodowej salonów sprzedaży

 • wsparcie osobiste Członków Zarządu w podejmowaniu decyzji

 • optymalizacje czasu pracy i struktury organizacyjnej

 

 

 

 

 • otwarta współpraca z Klientem

 • wnioskowanie na danych

 • challenging proponowanych rozwiązań

 • skuteczność w osiąganiu celów

 

 

 

 

 • przygotowanie road-mapy rozwoju sieci sprzedaży w horyzoncie krótko i średniookresowym

 • wygenerowanie oszczędności rzędu 4,4 mln zł w ramach projektu etatyzacji

 • rewizja struktury organizacyjnej i ustanowienie rytmu operacyjnego wspierającego cele firmy 

 

Bitrix24
Bitrix24
System CRM dla firm - Bitrix24

Bitirx24 - wszechstronny system CRM, umożliwiajacy monitorowanie i organizowanie wszystkich procesów odbywających się w przedsiębiorstwie. Dzięki temu systemowi możemy ujednolicić całą współpracę - intranet, czat, wideokonferencje, kalendarze, grupy robocze, dokumenty, zadania i narzędzia do komunikacji wewnętrznej w jednym miejscu. To roziwązanie pozwala nam również na bardzo płynne i zrozumiałe rozporządzanie HR, prowadzić centrum kontaktowe oraz bazę klientów oraz wewnętrzy system analityczny do danalizy dziłania naszej firmy.

Jako partnerzy Bitrix24, polecamy wszystkie rozwiązania jakie oferuje ten program jak i oferujemy swoje usługi podczas wdrażania i dostrajania systemu Bitrix do własnych potrzeb.

Oferta GEM

Sonda potencjału
Sonda potencjału
Przekonaj się, że wzrost efektywności o 20% jest na wyciągnięcie ręki.
Ambitne cele
Ambitne cele
Pozwól postawić sobie wyższe cele.
Strategiczne zarządzanie zmianą
Strategiczne zarządzanie zmianą
Zaplanuj optymalną drogę do celu. Wykorzystaj właściwe narzędzia.
Sonda potencjału
 • Chciałbyś wiedzieć czy Twoja firma może wykonać "skok do przodu"?
 • Czy Twoich ludzi stać na więcej i czy właściwie wykorzystujesz potencjał drzemiący w organizacji?
 • Właśnie mierzysz się z problemami i widzisz, że sytuacja wymaga zmiany ale nie wiesz od czego zacząć lub chciałbyś zweryfikować własne hipotezy?

 

Proponujemy metodyczne podejście do poznania odpowiedzi na powyższe pytania - Sondę GEM. W czasie jej trwania przyjrzymy się takim kluczowym elementom jak: kluczowe procesy biznesowe, rytm operacyjny, efektywność mechanizmów wdrożeniowych, dostępność i wykorzystanie danych, role i odpowiedzialności, a także sprawdzimy poziom zaangażowania i motywacji.

 

Dzięki wywiadom i obserwacjom postawimy wspólnie hipotezy, zidentyfikujemy przeszkody stojące na drodze do wykorzystania potencjału Twojej firmy. Znajdziemy przyczyny nieefektywności, dokonamy wyboru celów i przygotujemy rekomendacje odnośnie działań optymalizacyjnych w formie PLANU DZIAŁANIA.

Dzięki Sondzie GEM otrzymasz solidny materiał do podjęcia świadomej decyzji, co do dalszych kroków.


Z naszego doświadczenia wynika, że wzrost efektywności na poziomie 20% jest w zasięgu ręki. Naszym wspólnym celem będzie sięgnąć po więcej.

Ambitne cele

Obserwujesz otaczającą Cię rzeczywistość. Jesteś świadomym liderem. Czasami jednak masz poczucie, że można więcej lub skuteczniej. Okazuje się, że kluczowy w stawianiu celów jest ich realny wpływ na otoczenie. Zdarza się, że dziesiątki postawionych przed sobą i przed firmą celów służą jedynie ich spełnieniu i nie przynoszą żadnej pozytywnej zmiany lub oczekiwanego efektu. Potrafimy wyznaczać nie tylko ambitne cele, ale przede wszystkim takie, które przynoszą realne i zaplanowane rezultaty. Jesteśmy inżynierami zarządzania i warunków osiągania wysokich wyników.

Strategiczne zarządzanie zmianą

Wiesz, że Twoja firma musi „uciec do przodu”, podnieść produktywność, zrewidować koszty lub poziom przychodów, a może wręcz wymaga restrukturyzacji? Innymi słowy jeśli widzisz nie tylko bieżące zadania, ale także spoglądasz w przyszłość to proponujemy Ci jej świadome współtworzenie. Wsparcie zmian strategicznych, zarządzanie zmianą i co najważniejsze trwałość rezultatów, to obszary naszej specjalizacji. Od branży transportu publicznego poprzez bankowość, energetykę, branżę budowlaną czy produkcję i sprzedaż mebli, wdrożenie zmian kultury organizacyjnej to nasza codzienność już od ponad 16 lat.

 

 

 

 

Osobisty doradca
Osobisty doradca
Poznaj komfort podejmowania przemyślanych decyzji.
Strategiczna analityka
Strategiczna analityka
Podejmuj lepsze decyzje w oparciu o nasze analizy statystyczne.
Efektywne zarządzanie
Efektywne zarządzanie
Upewnij się, że struktura firmy i rytm zarządzania gwarantują realizację strategii.
Osobisty doradca

Wymagasz od siebie więcej? Chciałbyś móc otwarcie przedyskutować swoje następne kroki z kimś zaufanym i obiektywnie patrzącym na otaczającą Cię rzeczywistość? Proponujemy Ci osobistego doradcę. Zderz swoje pomysły i wyzwania z naszym doświadczeniem w myśl zasady, co dwie głowy to nie jedna. Gwarantujemy fachowe i dyskretne doradztwo. Samodzielnie decyduj kiedy i jak możemy Ci pomóc. Możesz przygotować się z nami do ważnego spotkania, możemy wspomóc proces myślowy lub zorganizować sesję koncepcyjną. Poznaj komfort podejmowania przemyślanych decyzji.

 

 

Strategiczna analityka

Zarządzasz siecią sprzedaży, produktem, a może produkcją lub zespołami ludzi? Często zadajesz pytania gdzie, ile, za ile, jak długo, na które znalezienie odpowiedzi zajmuje zaskakująco dużo czasu, a może bez zbędnych pytań chciałbyś sam móc ocenić sytuację? Proponujemy Ci dedykowane wsparcie analityczne. Nie sprzedajemy narzędzi IT, lecz rozwiązujemy Twoje problemy w zarządzaniu opartym o dane. Nasze indywidualne podejście szanuje Twój czas i budżet. Wspólnie wypracujemy rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.

Efektywne zarządzanie

Podstawami efektywnego zarządzania organizacją są funkcjonalna i dopasowana struktura organizacyjna oraz miarowy rytm pracy zarządu i kierownictwa firmy. Odpowiednio zaprojektowana struktura organizacyjna obok rytmu są fundamentem kultury podejmowania decyzji opartych na faktach i danych. W pierwszej kolejności stanowią barierę przed podejmowaniem pochopnych i nieprzemyślanych decyzji. Pozwalają także na ustanowienie procesów wewnętrznych usprawnień, wyznaczania i realizacji właściwych celów oraz realizacji strategii firmy.

Wykorzystaj potencjał swojej firmy.

 

Transformacja procesu obsługi zapytań i reklamacji
Transformacja procesu obsługi zapytań i reklamacji

Problem Klienta

Długi czas odpowiedzi na reklamacje wywołał dyskusję, która swoim zakresem objęła: jakość procesów obsługowych i sprzedażowych; ryzyka powstawania dodatkowych kosztów operacyjnych; architekturę systemową, która ów proces wspiera; ilość zgłaszanych reklamacji, a co za tym idzie wydolność procesu oraz kwestię zarządzania odpowiednią obsadą pracowników. Bez podejścia procesowego i odpowiednich danych firma koncentrowała się wyłącznie na usuwaniu skutków problemu biznesowego, a nie jego przyczyn.

 

Podejście

Zostaliśmy poproszeni o diagnozę stanu obecnego oraz przygotowanie rekomendacji optymalizacyjnych w postaci szybkich, łatwych do wdrożenia zmian i rozwiązań procesowych. Kluczowym elementem była budowa wewnętrznego zespołu zarządzania procesami i wzmocnienie jego kompetencji (analizy danych procesowych, priorytetyzacji działań optymalizacyjnych, monitorowania postępu prac, prowadzenia cyklicznych przeglądów procesowych).

Głównymi produktami końcowymi prac była lista planowanych i uruchomionych projektów działań optymalizacyjnych, dashboard do zarządzania procesem oraz nowy rytm operacyjny spotkań dotyczących zarządzania procesem.

W wyniku prac udało się wdrożyć ponad 20 zmian w trybie natychmiastowym, podnieść cele procesowe oraz zdefiniować plan poprawy produktywności o 50%.

 

 

Transformacja Zarządzania
Transformacja Zarządzania

Problem Klienta

Pogarszające się od kilku lat wyniki finansowe firmy i utrata udziału w rynku spowodowały, że będący poza Zarządem Właściciele dużej prywatnej firmy stracili zaufanie do zespołu zarządzającego. Angażowanie nowych pracowników oraz firm zewnętrznych w przeszłości nie przyniosło zakładanych rezultatów. Na wielu kluczowych stanowiskach brakowało kompetencji pozwalających na rzetelną ocenę aktualnej sytuacji, zaplanowanie oraz przeprowadzenie koniecznych zmian.

 

Podejście

Wsparcie doradcze rozpoczęliśmy od analizy luki kompetencyjnej bezpośrednich podwładnych Zarządu, poprzez zaangażowanie ich w przygotowanie analizy stanu obecnego oraz definicję kluczowych projektów transformacyjnych. Następnie rozpoczęliśmy czasowe zastępstwo kompetencyjne i rekrutacje, lub wsparcie menedżerów w zdefiniowaniu i prowadzeniu projektów transformacyjnych. Kolejnym etapem było zaprojektowanie przekazania obowiązków i rozpędzenia nowych menedżerów. Ze względu na rozmiar zmian kluczową rolą GEM Consulting było nadzorowanie zmian rekrutacyjnych. 

Pierwszy etap projektu i pełne operacyjne przejęcie sterów przez nowy Zarząd i Radę Nadzorczą nastąpiło po upływie 24 miesięcy.

 

                                                                                                                                                                                        

Optymalizacja oferty produktowej
Optymalizacja oferty produktowej

Problem Klienta

Klient borykał się z problemem rozbudowanej oferty produktowej oraz ograniczonymi możliwościami prezentacji produktów na ekspozycji. Zarządzanie ofertą odbywało się głównie porzez dodawanie nowych produktów a decyzje o wycofaniu produktów z oferty były trudne ze względu na brak jasnych kryteriów do ich podejmowania. 

 

Podejście

Analiza problemu wykazała brak jasno określonych ról i kompetencji niezbędnych do podejmowania decyzji o wdrażaniu i wycofywaniu produktów z oferty. Działania te podejmowane były w sposób nieustrukturyzowany oraz z zaangażowaniem osób, odpowiedzialnych za inne obszary biznesowe. Zaproponowaliśmy i we współpracy z Klientem wdrożyliśmy szereg rozwiązań.

W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy warsztaty z udziałem przedstawicieli funkcji biznesowych zaangażowanych w proces zarządzania ofertą produktową, w wyniku których uporządkowaliśmy role, zakresy obowiązków oraz kluczowe procesy. Następny etap prac koncentrował się wokół ustrukturyzowania oferty produktowej w oparciu o przeprowadzone badania rynkowe oraz analizę dostępnych danych sprzedażowych. Na finalnym etapie opracowaliśmy narzędzia analityczne umożliwiające podejmowanie kluczowych decyzji produktowych.

 

 

Wdrożenia narzędzia do zarządzania ofertą produktową
Wdrożenia narzędzia do zarządzania ofertą produktową

Problem Klienta

Klient zarządzał portfelem produktów w oparciu o przekonania poszczególnych pracowników oraz presję ze strony działów produkcyjnych (zapasy materiałów, zaangażowane zasoby) niezależnie od fazy życia produktu i jego bieżących wyników sprzedażowych.

 

 

Podejście

Po zgromadzeniu danych przeprowadziliśmy analizę cyklu życia produktów oraz wydzieliliśmy specyficzne dla produktów etapy. W kolejnym kroku dokonaliśmy wstępnego porównania sytuacji produktów względem faz wzorcowych oraz opracowaliśmy dodatkowe wskaźniki/miary dotyczące stanu produktu i jego sprzedaży umożliwiające podejmowanie decyzji odnośnie dalszych losów produktu tj. jego rozwoju, dalszej obserwacji lub wygaszenia. Całość rozwiązania została ujęta w zautomatyzowanym narzędziu.

 

 

Narzędzie po okresie wdrożenia przejęte zostało przez organizację Klienta i stosowane jest do cyklicznych przeglądów i analizy portfela produktów.

 

 

Strategia rozwoju sieci sprzedaży
Strategia rozwoju sieci sprzedaży

Problem Klienta

Istniejąca sieć sprzedaży detalicznej była wynikiem pojedynczych decyzji, których nie łączył wspólny mianownik. Firma nie posiadała standardu w zakresie lokalizacji, powierzchni i rentowności sklepów, jednocześnie była otwarta na inwestycje w kolejne punkty sprzedaży.

 

Podejście

Zaproponowane przez nas rozwiązanie składało się z kilku elementów. Pierwszym było zbudowanie kompetencji wewnętrznych związanych z analizami geolokalizacyjnymi, oceną ekonomiczną projektów inwestycyjnych oraz ustanowieniem rytmu operacyjnego w tym zakresie. Drugi zakres naszego wsparcia opierał się na aktywnej analityce, zbudowaniu modelu geolokalizacyjnego, wskazującego na potencjał rynku we wszystkich miastach Polski i wypracowaniu docelowych standardów sklepów w zależności od potencjału rynku lokalnego. Ostatnim elementem było wypracowanie kompleksowej strategii rozwoju sieci sprzedaży, uwzględniającej plan otwarć nowych sklepów w okresie 7 lat. 

Wypracowany wspólnie z klientem cel strategiczny zakładał osiągnięcie 22% wzrostu przychodów ze sprzedaży, przy zwrocie z poniesionych inwestycji w okresie 5 lat.

                                                                                                                                                           

 

Automatyzacja obiegu faktur kosztowych oraz wdrożenia e-Kancelarii
Automatyzacja obiegu faktur kosztowych oraz wdrożenia e-Kancelarii

Problem Klienta

Ręczny obieg faktur kosztowych w zdecentralizowanej strukturze obarczony licznymi stratami w procesie (m. in. czasochłonne i błędne opisy, nieterminowe płatności, nieprawidłowe rozksięgowanie kosztów).

 

Podejście

Po analizie manualnego procesu obiegu faktur i identyfikacji strat przygotowaliśmy business case dla projektu. Następnie wspólnie z Klientem opracowaliśmy wymagania biznesowe, mapy procesów (elektroniczny obieg dokumentacji - od rejestracji korespondencji w kancelarii po wstępną kontrolę księgową i przekazanie dokumentu do systemu księgowego) oraz makiety wizualizujące ekrany aplikacji. Wspieraliśmy klienta w poszukiwaniu zewnętrznego dostawcy systemu. Zapewnialiśmy stały coaching lidera po stronie klienta. Kluczowe dla powodzenia projektu było także opracowanie i nadzór nad procedurą testów nowego systemu. Wdrożony dla 9 tysięcy użytkowników system obsługuje ok 160 tys. spraw rocznie (w tym 56 tysięcy faktur), wpływających drogą papierową i elektroniczną.

Sprawność wdrożenia została doceniona nie tylko przez naszego Klienta ale także przez zewnętrznego dostawcę systemu.

 

 

Porozmawiajmy o Twojej firmie

Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty, skontaktuj się z nami!

Porozmawiajmy o Twojej firmie

Biuro w Warszawie

ul. Noakowskiego 12 lok. 4
00-666 Warszawa

Centrum Analiz

ul. Haffnera 70 m. 14
81-715 Sopot